Abstractions in reference to a study in grief

BESETNING: Kor (SSSSAAAATTTTBBBB) og lite ensemble (8 instrumenter)

DURATA: 10 min

OM:

Verket er et av flere Toneheim folkehøgskole har bestilt av gamle elever.

BESTILT:

av Toneheim folkehøgskole med støtte fra Norsk kulturfond

composer