(K)viSSvaSS

BESETNING: Blanda kor (SSAATBB)

DURATA: ca 4 min

OM:

Korverket blei bestilt med ønske om nynorsk tekst. Jeg har tatt utgangpunkt i et vers fra Håvamål som virkelig har noe å si, og politikerprat fra stortingets spørretime – tekst som ikke er like varig…

Verket passer også for amatørkor.

BESTILT:

av Norges musikkhøgskoles kammerkor

URFRAMFØRT:

av Norges musikkhøgskoles kammerkor under ledelse av Tore Erik Mohn 4. april 2003 på NMH i Oslo

PARTITUR:

Nasjonalbiblioteket for papirkopi

eller les her med det samme:

composer