Beginnings

BESETNING: Sinfonietta og tape

DURATA: 12 min

OM:

Hvordan starter et stykke? Finnes samtidsmusikk-klisje-begynnelsen? Hvordan starter mine egne verk?

Etter grundige analyser av egne og andres verk og tanker rundt begynnelser i sin alminnelighet blei dette verket til. Et verk som handler om begynnelser men som tilsynelatende ikke begynner, for deretter å kommentere egen framdrift.

URFRAMFØRT:

av NMH sinfonietta under ledelse av Thomas Rimul 27. april 2007.

(Ny versjon framført av Oslo Sinfonietta under ledelse av Christian Eggen 17. august 2007)

 

composer