Utenlandstur (!)

Nordiske musikkdager blei avholdt på Færøyene i år, for første gang. Jeg deltok med et innlegg på konferansen som foregikk som en del av festivalen – The composition pedagogy seminar. Det var mange tankevekkende innlegg, og ikke minst, mulighet til å diskutere med gode kollegaer! Jeg tok med meg noen helt konkrete ideer som jeg skal test ut i undervisninga i høst.