unleash

BESETNING: Orkester og tape

DURATA: 10 min

OM:

unleash har oppstått i overgangene mellom mitt kunstnerskap, mitt hverdagsliv og noen av de viktigste menneskene i dette hverdagslivet. For tiden baler jeg med spørsmål av typen: Blir et opptak av hverdagslyder til musikk når det blir avspilt i et musikkverk? -Og kan et slikt opptak oppfattes som musikk og hverdagslyd samtidig? Kan et spedbarns skrik være vakkert? Er muskat en skatt og i såfall: Fant vi den da vi var sjørøvere for lenge lenge siden?

BESTILT:

av Kristiansand symfoniorkester med støtte fra Norsk kulturråd

URFRAMFØRT:

av Kristiansand symfoniorkester under ledelse av Bjarte Engeset 27. februar 2014.

PARTITUR:

Nasjonalbiblioteketet

composer