Gnist

BESETNING: 4 kvinnestemmer og live elektronikk

DURATA: 6 min 30 sekunder

OM:

Gnist er verket som starter forestillingen «Kaninkostymet». Med tekst av Platon og med vekt på sangernes klangmuligheter.

BESTILT:

av Små Grå med støtte fra Det norske komponistfond

URFRAMFØRT:

av Små Grå på Litteraturhuset i Oslo 17. april 2009

composer