Old norwegian cheese

BESETNING: Strykekvartett solo og strykeorkester

DURATA: 7 min

OM:

Oslo Camerata bestilte i forbindelse med Grieg-jubileet 2007 et verk. De ønska seg fullførelsen av Griegs ufullendte strykekvartatt i F-dur. Jeg tok utgangspunkt i skissene til de to satsene som ikke er fullført. Disse er reinskrevet og innspilt av Chilingirian quartet. I mitt verk bruker jeg fragmenter fra disse skissene.

BESTILT:

av Oslo Camarata

URFRAMFØRT:

av Oslo Camerata under ledelse av Stephan Barrat-Due 8. mars 2007 i Oslo

composer