Sjonero solo

BESETNING: Fløyte solo

DURATA: 5 min

OM:

Verket er en ombearbeiding av et eldre verk.

URFRAMFØRT:

av komponisten 11. juni 2003 på NMH

PARTITUR:

kontakt komponisten

composer