Sørge over deg

BESETNING: 4 kvinnestemmer og live elektronikk (muligheter for andre besetninger av sangere)

DURATA: ca 6 min

OM:

Verket inngår i «Kaninkostymet». Med tekst fra Gilgamesh handler det om det om å sørge og miste noen man er glad i.

BESTILT:

av Små Grå med støtte fra Det norske komponistfond

URFRAMFØRT:

av Små Grå på Litteraturhuset i Oslo 17. april 2009

composer