hvis du danser er du fri

BESETNING: fløyte, klarinett, perkusjon, piano, violin, viola, cello, bass

DURATA: ca 15 min

OM:

Som en av tre komponister var jeg med i festivalens nordiske prosjekt «Nordlyd» i 2018. Temaet for prosjektet var “Sprogets klang” og min egen stemme (og morsmål) skulle inngå i verket.  Jeg valgte å skrive fem små tekster som jeg framført sjøl på scenen. Tittelen er fra et dikt jeg lagde som 5åring som inngår i verket.

 BESTILT:

av Klang festival

URFRAMFØRT:

av Ensemble Neo

TEKST
Tekst-hvis-du-danser-2

komponist