with my ear to the ground (at the tips of my fingers)

BESETNING: Piano solo (med keyboard)

DURATA: ca 12 min

OM:

Verket bygger videre på materialet og oppsettet i pianokonserten at the tips of my fingers / at the tip of my tongue. Den er bestilt av Ellen Ugelvik til en konsert i Sofia, Bulgaria i regi av festivalen ppIANISSIMO.

BESTILT:

av Ellen Ugelvik støtte fra Norsk kulturfond

URFRAMFØRT:

av Ellen Ugelvik, 17.april 2016

PARTITUR:

Kontakt komponisten

 

 

komponist